Kevään 2015 Aurinkosähköä kotiin -asukasiltojen esitykset

Ilmastoinfo järjesti keväällä kolme Aurinkosähköä kotiin -asukasiltaa. Kiitos kaikille mukana olleille! Alla on tilaisuuksissa pidettyjä esityksiä.

Markku Tahkokorven esitys 24.3. ja 26.3: Aurinkosähkö kotitaloudessa
(laajasti aurinkosähkön perusteista, teknisistä seikoista ja taloudesta)

Teemu Kettusen esitys 26.3: Aurinkosähköä kotiin
(lyhyesti Ilmastoinfosta, Aurinkosähköä kotiin -kampanjasta ja havainnollistava aurinkosähkön kannattavuustarkastelu)