Laitteet

Sähköverkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä koostuu seuraavista laitteista:

 • Aurinkopaneelit
  Aurinkopaneelit muuntavat auringon säteilyn sähköksi (tasavirta). Noin 90 % myynnissä olevista aurinkopaneeleista on yksikide- ja monikidepiipaneeleja. Tyypillisesti aurinkopaneeli on teholtaan noin 250 – 350 Wp ja sen koko vaihtelee noin 1,6 – 2,0 m2 välillä. Paneelin hyötysuhde on tyypillisesti luokkaa 15 – 17 %. ­
  ­
  Aurinkopaneeleille annetaan tyypillisesti pitkä tehontuottotakuu, joka voi olla esimerkiksi 80 % aurinkopaneelin alkuperäisestä mitatusta tehosta 25 vuoden käytön jälkeen.­
 • Aurinkopaneeleiden kiinnitysjärjestelmä
  Kullekin kattotyypille on omanlainen kiinnitysjärjestelmänsä. Erilaisten kattotyyppien (tiili-, konesauma-, aalto-/profiilipelti- ja huopakatto) kiinnitystavoista on kerrottu havainnollisesti aurinkovirta.fi –sivuilla.
  ­
  Tasakatoille on omat asennusjärjestelmänsä. Kiinnitysjärjestelmä voidaan asentaa tasakatolle ns. kelluvana tekemättä kattoon reikiä. Kaltevilla katoilla paneelit asennetaan yleensä katon lappeen suuntaisesti. Tasakatoilla paneelit asennetaan mm. tuulikuormista ja asennustiheydestä riippuvaan asennuskulmaan. Tyypillinen asennuskulma tasakatolla on noin 15 astetta.­
 • Johdotukset
  Johdotuksilla tuodaan paneeleilla tuotettu sähkö katolta invertterille.­
 • Invertteri (keskitetty)
  Invertteri muuntaa aurinkopaneeleilta tulevan tasavirran vaihtovirraksi ja optimoi paneelien napajännitettä siten, että paneeleista saadaan mahdollisimman korkea teho. Invertterit ovat yksi- tai kolmivaiheisia.Yksivaiheinen invertteri kytketään yhteen sähköverkon kolmesta vaiheesta. Aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköä voivat siten hyödyntää vain tähän vaiheeseen kytketyt laitteet.
  ­
  Kolmivaiheinen invertteri kytketään kaikkiin kolmeen sähköverkon vaiheeseen, joten kaikkiin vaiheisiin kytketyt sähkölaitteet voivat hyödyntää aurinkopaneeleiden tuottamaa sähköä. Pienimmät kolmivaiheinvertterit ovat nykyisin nimellisteholtaan noin 3 kW.
  ­
  Asukkaan saama hyöty kolmivaiheinvertteristä riippuu siitä kuinka sähkölaitteet on ryhmitelty eri vaiheisiin ja siitä onko sähkön tuntimittarissa käytössä ns. vaihenetotus. Eri sähköverkkoyhtiöiden välillä on vaihenetotuksen suhteen erilaisia käytäntöjä.
 • Mikroinvertterit ja tuotannon optimoijat
  Aurinkosähköjärjestelmissä käytetään yleisimmin yllä esiteltyjä keskitettyjä invertterejä, jolloin pientalokokoluokassa on tyypillisesti vain yksi invertteri. Toinen vaihtoehto on hankkia jokaiselle aurinkopaneelille oma mikroinvertteri, joka kytketään aurinkopaneelin taakse. Mikroinverttereillä varustettu järjestelmä tuottaa sähköä enemmän tilanteissa, joissa osalle paneeleja tulee varjoja.
  ­
  Mikroinverttereillä varustettu järjestelmä tulee yleensä hankintakustannukseltaan kalliimmaksi kuin keskitetyllä invertterillä varustettu. Mikroinverttereiden uusiminen on luonnollisesti työläämpää kuin yhden keskitetyn invertterin uusiminen.
  ­
  Keskitetyllä invertterillä varustettuun järjestelmään voidaan kytkeä tuotannon optimoijat, jotka tuovat mikroinverttereillä saavutettavia hyötyjä keskitetyllä invertterillä varustettuun järjestelmään. Tuotannon optimoijat asennetaan paneelikohtaisesti aurinkopaneelin yhteyteen. Markkinoilta löytyy myös aurinkopaneeleja, joihin optimoija on asennettu vakiona.
  ­
  Tuotannon optimoijat ja mikroinvertterit ovat parhaimmillaan tilanteessa, jossa paneelistolle tulee varjoja. Näiden avulla voidaan myös seurata järjestelmän sähköntuottoa paneelikohtaisesti, jolloin esimerkiksi vikaantunut aurinkopaneeli löydetään heti. Asia on merkityksellinen, kun huomioidaan aurinkopaneeleille myönnettävä pitkä takuuaika.­
 • Yleensä ei akkuja
  Akusto auttaa hyödyntämään suuremman osan paneeleiden tuottamasta sähköstä itse ja pienentää sähköverkkoon myydyn sähkön osuutta. Yleensä sähköverkkoon liitetyissä kohteissa aurinkosähköjärjestelmään ei kuitenkaan kuulu akkuja, koska niiden hankinta on toistaiseksi taloudellisesti kannattamatonta. Akkujen hinnat tulevat jatkuvasti alaspäin ja akkutekniikka kehittyy nopeasti, joten tilanne kannattavuuden suhteen voi muuttua tulevien vuosien aikana.

 

Katso lisätietoja Motivan aurinkosähkösivuilta:
www.motiva.fi/aurinkosahko