Järjestelmän sijoitus, suuntaus ja mitoitus

Aurinkopaneelien sijoittaminen ja suuntaus

Haluan asentaa aurinkopaneelit:

Katolle
Seinälle
Maahan

Aurinkopaneeleiden sijoittamisessa on huomioitava, että paneelit tarvitsevat tilaa paneeleiden hyötysuhteesta riippuen noin 6-8 m2/kWp.

Aurinkopaneeleiden suuntaus vaikuttaa merkittävästi sähköntuotantoon. Etelä-Suomessa vuotuinen sähköntuotto on parhaimmillaan asennettaessa paneelit suoraan etelään noin 40 asteen kulmaan. Tuotto pienenee etäläsuuntauksesta poikettaessa seuraavasti:

  • kaakko: Aurinkopaneelijärjestelmän tuotto on noin 7 % pienempi kuin suoraan etelään suunnattaessa.
  • lounas: Aurinkopaneelijärjestelmän tuotto on noin 7 % pienempi kuin suoraan etelään suunnattaessa.
  • itä: Aurinkopaneelijärjestelmän tuotto on vajaat 25% pienempi kuin suoraan etelään suunnattaessa.
  • länsi: Aurinkopaneelijärjestelmän tuotto on vajaat 25% pienempi kuin suoraan etelään suunnattaessa.
  • koillinen, luode, pohjoinen: Aurinkopaneelijärjestelmän asentaminen luoteen ja koillisen väliselle suunnalle on kyseenalaista heikon tuoton vuoksi.

Yleensä paneelit kannattaa asentaa katon lappeen suuntaisesti, vaikkei tällä saavutettaisi optimaalista tuottoa. Katon kulmasta poikkeaminen on visuaalisesti heikompi ratkaisu, edellyttää toimenpidelupaa toisin kuin lappeen suuntainen asennus ja myös asentamisen hinta nousee.

Aurinkopaneelit eivät pidä varjosta. Aurinkopaneelien tuotto voi laskea merkittävästi pienenkin varjon osuessa paneelille. Huomioi esimerkiksi seuraavat seikat:

  • Lipputanko tai korkeat puut voivat varjostaa katollekin sijoitettuja paneeleita
  • Puiden lehdet voivat jäädä paneelin pintaan. Yksittäisen paneelin tuotto voi tippua merkittävästi jo yhden lehden jäädessä paneelin pinnalle. Sade tosin yleensä huuhtelee paneelit.
  • Lumi varjostaa paneelin pintaa talviaikaan. Jos paneelit pidetään puhtaana lumesta, koko vuoden tuotosta helmikuun osuus on noin 5-6 % (Euroopan komission aurinkosähkölaskurin mukaan). Lumi poistuu paneeleiden päältä aiemmin kuin muualta katolta eikä niitä yleensä putsata lumesta, koska saatu hyöty on melko pieni vaivaan nähden.

 

Järjestelmän mitoittaminen

Mitoituksessa tärkeintä on ymmärtää, että jokaisena hetkenä, jolloin aurinkosähkön tuotanto ylittää sähkönkulutuksen, ylimenevä sähkö ohjataan sähköverkkoon. Nykyisin moni sähköyhtiö maksaa verkkoon syötetystä sähköstä korvauksen, mutta taloudellisinta on mitoittaa aurinkosähköjärjestelmä oman kulutuksen mukaan.

Voit tilata aurinkosähköjärjestelmän mitoituksen osana avaimet käteen –toimitusta tai tilata suunnittelun tähän erikoistuneelta suunnittelijalta, joka voi auttaa myös järjestelmien vertailussa.

Vaativin vaihtoehto on mitoittaa järjestelmä omin avuin, mikä edellyttää perehtymistä omaan sähkönkulutukseen ja järjestelmän sähköntuottoon sekä näiden ajoittumiseen.

Oma sähkönkulutus ja sen ajoittuminen

Useimmat sähköyhtiöt tarjoavat asiakkailleen ilmaisen sähkön kulutusseurannan online-palvelun. Löydät palvelusta sähkönkulutuksesi tunnin tarkkuudella. Palvelun käyttö edellyttää, että kotiisi on asennettu etäluettava sähkömittari.

Pääkaupunkiseudulla toimii kolme sähköverkkoyhtiötä, joiden sähkönkulutuksen seurantapalveluihin pääset seuraavista linkeistä:

Helenin Sävel Plus

Vantaan Energian Energiapeili

Carunan energianseurantapalvelu

Aurinkopaneeleiden tuoton ja sen ajoittumisen arviointi

Voit arvioida erikokoisten aurinkopaneelijärjestelmien tuottoja kuukausitasolla Euroopan komission ylläpitämän aurinkosähkölaskurin avulla (laskurin käyttöohjeet). Järjestelmän sähköntuotto riippuu paneeleiden asennuspaikasta ja suuntauksesta, mikä tulee huomioida tuottoa arvioitaessa.

Asennettujen aurinkosähköjärjestelmien toteutuneita tuottotietoja löydät seuraavien linkkien kautta:

Sähkön kulutuksen ja tuoton vertaaminen

Aurinkosähköjärjestelmän taloudellisuuteen vaikuttaa voimakkaasti se kuinka suuren osuuden tuotetusta sähköstä käytät itse. Saat tästä suuntaa antavan kuvan, kun vertaat yllä esitettyjen aurinkosähköjärjestelmien toteutuneita tuottotietoja omaan sähkönkulutukseesi. Vertailua kannattaa tehdä mahdollisuuksien mukaan tuntitasolla. Näin saat luotettavimman kuvan. Kuukausitason tarkastelu ei vielä kerro paljonkaan siitä sähköntuoton osuudesta, jonka tulet käyttämään itse. Voit tarkastella kultakin kuukaudelta tuntitasolla useita eri päiviä, jolloin alat hahmottamaan omaan käyttöön tuotettavan ja verkkoon myydyn sähkön osuutta.

Tuntitason tarkastelu antaa vielä jonkin verran optimistisen kuvan, sillä hetkittäin sähkönkulutus voi olla sähkön tuotantoa pienempää, vaikka tuntitasolla kulutus  olisi tuotantoa suurempi.

Sähkön mittauksen vaihenetotuksen merkitys omakäyttösähkön osuuteen
(tämä on tekniikasta enemmän kiinnostuneille)

Osalla sähköverkkoyhtiöistä sähkön mittaus on toteutettu siten, että sähkön kulutuksen ja tuoton eroa tarkastellaan vaihekohtaisesti ( eli ei käytetä ns. vaihenetotusta). Osalla verkkoyhtiöistä taas on käytössä vaihenetotus, jolloin omaan käyttöön hyödynnetyn sähkön osuuden kannalta ei ole merkitystä sillä kuinka paljon sähköä kulutetaan missäkin vaiheessa.

Niiden verkkoyhtiöiden alueella, joilla vaihenetotus on käytössä, itse kulutetun sähkön osuus tuotetusta aurinkosähköstä tulee suuremmaksi kuin niiden verkkoyhtiöiden alueella, joilla vaihenetotus ei ole käytössä. Ero on merkittävä.